วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ตอนที่ 108 ตามติดชีวิตครูกับวิถีแห่งรอมฎอน

ครูสร้างคน คนสร้างโลก ออกอากาศวันที่ 27 กรกฎาคม 2556
ตอนที่ 108  ตามติดชีวิตครูกับวิถีแห่งรอมฎอน

               รอมฏอน หรือช่วงเวลาการถือศีลอดของชาวมุสลิม 

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นชาวพุทธคงตั้งคำถามอยู่ว่า รอมฎอนมีความหมายจริงๆ อย่างไร 

ครูเซ็น หวันสู ผู้นำเครือข่ายวิชาชีพครู เป็นผู้บอกเล่าและให้ความหมายรวมทั้งเรื่องราวความเป็นมา แต่ด้วยเนื้อหาที่มีมากทำให้ยากที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริง แม้ครูเซ็นจะพยายามบอกเล่าอยู่นานนับชั่วโมง ครูสร้างคน คนสร้างโลก จึงต้องตื่นเช้าประมาณ ตี 4 เพื่อให้ทันการรับประทานอาหารก่อนการถือศิลอด รวมทั้งตามติดวิถีปฏิบัติของครูเซ็นอันเป็นวิถีของชาวมุสลิมอย่างใกล้ชิด...

ณ โรงเรียนบ้านตะโละใส อ.ละงู จ.สตูล  เด็กๆ นักเรียนถูกฝึกฝนจิตใจและจิตวิญญาณผ่านเทศกาล รอมฎอนความใสซื่อบริสุทธิ์ยังคงถูกเก็บรักษา การสำนึกผิดชอบตามธรรมชาติถูกเพิ่มเติมด้วยพลังแห่งศรัทธา 

ทำให้วิถีชีวิตของชนชาวมุสลิมดำเนินไปด้วยความมีระบบระเบียบที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในหน้าคัมภีร์อัลกุรอาน อันเป็นคำสอนและคำสั่งจากพระศาสดา ภาพที่รายการครูสร้างคน คนสร้างโลก นำเสนอเป็นเพียงฉากหนึ่ง แต่หัวใจหลักคงต้องเข้าไปสัมผัสด้วยตนเอง

ตอนที่ 105 ตามติดชีวิตครูเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่

ครูสร้างคน คนสร้างโลก ออกอากาศวันที่ 6 กรกฎาคม 2556
ตอนที่ 105  ตามติดชีวิตครูเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่


                       โรงเรียนวัดอินทาราม โกวิทอินทราทรอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ในวันนี้ได้ออกไปทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคุรุสภา เพื่อกำกับมาตรฐานวิชาชีพครูทั่วประเทศ ตัวตนที่แท้จริงของเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่นั้นจะเป็นเช่นไรสามารถติดตามได้ในตอนนี้

- เมื่อมาเยือนที่โรงเรียนวัดอินทาราม สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เด่นชัดคือความรักจากครูทุกคนที่มอบให้กับท่าน ดร.อำนาจ และคำบอกเล่าจากคุณครูอีกหลายคนที่ยืนยันถึงความเสียสละทุ่มเท ความเสียสละ อุดมการณ์ความเป็นครู ความเป็นผู้นำ ฯลฯ รวมถึงการมีจิตวิญญาณครูอย่างแท้จริง

ฟังเรื่องราวจากปากของ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ ครั้งยังเป็นครูน้อยบรรจุใหม่ที่ต้องไปสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนห่างไกล ซึ่งมีความเสี่ยงภัย ทั้งโรคภัย ตลอดจนการเดินทางที่ยากลำบาก
- โรงเรียนบ้านน้ำมุด เป็นโรงเรียน ที่ไปบรรจุเป็นอาจารย์ใหญ่ 
- รับฟังแนวคิดของดร.อำนาจ สุนทรธรรม ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาดำรงเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ โดยเน้นประโยชน์เพื่อครูส่วนใหญ่เป็นหลัก และความซื่อสัตย์ในการทำงาน

- คุรุสภาและสกสค. เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกัน ทำหน้าที่ยกย่องวีชาชีพครูเช่นเดียวกัน วันนี้การขับเคลื่อนของสององค์กรนี้จะจับมือก้าวเดินไปด้วยกันนั้นอยู่ที่ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ และนายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการสกสค. 

ครูสร้างคนฯ ตอนตามติดชีวิตน้องออน เด็กดีมหัศจรรย์

ครูสร้างคน คนสร้างโลก ออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2556
ตอนที่ 104  ตามติดชีวิตน้องออน เด็กดีมหัศจรรย์
            ครูสร้างคน คนสร้างโลก ได้รับจดหมายจากแฟนรายการซึ่งไม่ใช่ครู แต่เป็นเด็กนักเรียนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำความใฝ่ฝันของตนเองให้เป็นจริง ทางด้านการเป็นพิธีกร โดยเธอได้เขียนจดหมาย เขียนกลอน และเรื่องราวต่างๆ มาเล่าให้กับทางรายการฟัง

- ความโดดเด่นที่ทีมงานต้องแอบมาเซอร์ไพส์เธอถึงบ้าน แต่กลับรู้ตัวเสียก่อน นั่นคือ ความกตัญญู ความกล้าแสดงออก การเชื่อฟังพ่อแม่และคุณครู ซึ่งรวมความว่า เป็นเด็กดีที่เปี่ยมล้นอยู่ในตัวของเด็กนักเรียนคนนี้              

- ความบริสุทธิ์สดใสละความเป็นเด็กดีจนสัมผัสได้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กๆ วัยเดียวกันในสังคม

- สิ่งที่เด่นชัดตอนที่ชุมชนเชิญน้องออนออกไปช่วยงาน เช่น การอ่านชีวประวัติของผู้วายชนม์  โดยที่น้องออนไม่ได้หวังค่าตอบแทน แต่กลับได้ค่าตอบแทน น้องออน จะกลับมาเขียนคำขอบคุณลงบนหน้ากระดาษพร้อมด้วยเงินที่ได้มาเคลือบแผ่นใสเอาไว้


- นอกจากนี้ ความจงรักภักดีของน้องออนที่เห็นได้เด่นชัดและน่าเอาแบบอย่างคือ น้องออนจะเก็บปฏิทินที่มีภาพของในหลวงไว้เต็มข้างฝา
- สิ่งสำคัญที่มีน้องออนได้ทุกวันนี้มาจากตัวของน้องออนเองและการปลูกฝังจากครูทุกคนในโรงเรียนที่ให้ความสนใจกับเด็กนักเรียน คอยสังเกต หากเห็นแววในด้านใดก็จะช่วยส่งเสริม สร้างสะพานที่นักเรียนจะก้าวเดินได้ต่อไป...
ครูสร้างคน คนสร้างโลกออกอากาศวันที่ 15 มิถุนายน 2556
ตอนที่ 102  เยือนชายแดนสระแก้ว ค้นพบครูศิลปะ จิตวิญญาณครูสร้างคน

ครู คือ พ่อแม่คนที่สอง

ครู เป็นเสมือนพ่อแม่คนที่สองของนักเรียน คำนี้สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และคำนี้สามารถยืนยันความเป็นครูของครูสิทธิเดช  จันทร์คลาย ครูโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว ครูสอนวิชาศิลปะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี

ครูสิทธิเดช ค้นพบว่าการสอนวิชาศิลปะสามารถช่วยส่งเสริมสติปัญญาของเด็กนักเรียนให้เรียนรู้วิชาอื่นๆ มีประสิทธิภาพขึ้น เพราะศิลปะทำให้นักเรียนมีสมาธิ  ดังนั้นการเรียนวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ นักเรียนจึงมีความเข้าใจมากขึ้น และเมื่อนักเรียนเรียนเข้าใจก็ทำให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นตามไปด้วย วิชาศิลปะสะท้อนให้เห็นเด่นชัดว่า เด็กนักเรียนทุกคนมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ผ่านการเรียนการสอนวิชาศิลปะ
           
นอกจากนึ้ ครูแมวมอง ถือเป็นคำที่ผู้เขียนขอเรียกแทนชื่อครูสิทธิเดช อีกประการหนึ่งเพราะนอกเหนือจากการเป็นครูสอนศิลปะแล้ว หากครูสิทธิเดชเห็นว่านักเรียนคนไหนมีแววเด่นแววดี ก็จะช่วยสนุบสนุนทุนการศึกษาส่งเสียให้เรียนต่อจนจบปริญญาตรี  เด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะไร้อนาคต ได้รับส่งเสียให้เรียนวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคนที่ได้รับการส่งเสียให้ศึกษาต่อวิศวกรรมเคมี ที่สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง
            ด้วยปณิธานอันแรงกล้า ครูสิทธิเดชตั้งใจว่าจะสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและใช้ศิลปะเพื่อขัดเกลาเด็กนักเรียนของเขาต่อไป 

             ในอดีตเราเรียนรู้กันว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา การพัฒนาหลายๆ สิ่งอาจจะมีข้อผิดพลาด แต่เราก็ให้โอกาสซึ่งกันและกัน จากอดีตจนถึงปัจจุบันเราเริ่มเรียนรู้แล้วว่า เรา (ประชาชน) ผิดพลาดอีกไม่ได้ ถ้าฟางเส้นสุดท้ายเปรียบเป็นประเทศด้อยพัฒนาที่กำลังแซงหน้าเรา หรือแซงไปแล้ว บทเรียนในตำราที่ครูจะสอนคงต้องปรับกันยกใหญ่ 

             วันนี้ประเทศไทยจะถูกบันทึกไว้อย่างไร ประเทศกำลังพัฒนา-กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆ-กำลังพัฒนาโว๊ยยย... แนวทางพระราชดำริที่ในหลวงทรงให้ไว้นั้นช่างอัจฉริยภาพยิ่ง เพราะการจะแก้ไขสิ่งใดๆ ควรจะต้องแก้ที่มุมมองความคิดของตนเองเสียก่อน แต่ที่ผ่านมาไม่มีนาย ก. คนใดที่จะออกมาเปลี่ยนมุมมองความคิดของผู้คนก่อน ส่วนใหญ่มุ่งพัฒนาแต่ถนนหนทาง แล้วชาวบ้านก็เข้าใจเอาเองว่าถ้าถนนผ่านบ้านตนเมื่อไรก็จะนำความเจริญเข้ามา 

“ครูสร้างชีวิต” ที่เขาใหญ่

ครูสร้างคน คนสร้างโลกออกอากาศวันที่ 1 มิถุนายน 2556
ตอนที่ 100 ดูการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแหล่งท่องเที่ยว ที่โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ต. หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อีกแห่งหนึ่งเพราะมีจำนวนนักเรียน 102 คน และมีครูทั้งสิ้น 12 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ สิ่งที่ครู นักเรียน และคนในชุมชนมีส่วนกันได้ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดสวน การปลูกต้นไม้ รดน้ำพรวนดินในช่วงหลังเลิกเรียน จึงจะเห็นได้ว่าด้านข้างของโรงเรียนจะเขียวขจีด้วยต้นไม้ แต่การสร้างชีวิตของผู้สร้างคนให้เติบโตดั่งต้นไม้นั้นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน

การสร้างชีวิตไม่ว่าจะอาชีพใดก็ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยกันทั้งนั้น ไม่ต่างอะไรกับ ครูที่โรงเรียนบ้านบุ่งเตยที่หลายคนมีกิจกรรมสร้างรายได้นอกเหนือจากการเป็นครู โดยนำเงินกู้จากกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. มาลงทุนสร้างธุรกิจจนประสบความสำเร็จ

ครูจำเริญ  ปัดโต ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเตย เล่าว่า การสร้างบ้านและการทำธุรกิจเสาปูนคอนกรีตนั้นก็ต้องอาศัยการหยิบยืมบ้าง ครูเราก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่เราก็ค่อยๆ ทยอยใช้หนี้ให้เขาไป วันนี้เสาปูนคอนกรีตได้มามีส่วนช่วยพัฒนาโรงเรียนและเป็นแรงผลักดันต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู เพราะเมื่อครูมีกำลังทรัพย์ก็กล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว
ครูชนุตร์  คงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 2 อ.ปากช่อง นำเงินที่ได้มาจากกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. มาสร้างเป็นรีสอร์ทหลังเล็กๆ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว พี่น้อง เครือญาติ และผองเพื่อนครูมาพักผ่อนในช่วงเทศกาล

แม้ว่า ครูจะมีธุรกิจและความสามารถอื่นๆ จากการเป็นครู แต่ก็ไม่ผันตัวผันใจออกจากทางของความเป็นครูเลยแม้แต่น้อย แต่ยังได้เชื่อมโยงความสามารถของตนเพื่อพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้ดีขึ้น 

ตามติดครูในโรงเรียนขนาดเล็ก...วัดธรรมสถิต

ครูสร้างคน คนสร้างโลกออกอากาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 
ตอนที่ 099 ตามติดครูในโรงเรียนขนาดเล็ก...วัดธรรมสถิต
                   ครูสร้างคน คนสร้างโลก ตามติดดูชีวิตครูในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชนชาวสวนที่จังหวัดระยองโรงเรียนวัดธรรมสถิต เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก


เนื่องจากมีนักเรียนประมาณ 30 คน และครู 3 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่พ่อแม่มีอาชีพทำสวนทำไร โดยมีนักเรียนชาวพม่าและเขมรที่ติดตามพ่อแม่มาทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดระยองมาเรียนร่วมด้วย ปัญหาขาดแคลนครูทำให้โรงเรียนวัดธรรมสถิตสุ่มเสี่ยงต่อการถูกยุบโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียน

ครูจันทนี ยงยุทธ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดธรรมสถิต เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนโรงเรียนแห่งนี้มีครูมากกว่านี้ แต่ด้วยนโยบายครูคืนถิ่น ทำให้ครูที่เก่งๆ ย้ายออกไปจำนวนมาก ส่วนครูที่ย้านเข้ามาก็มาสอนได้เพียงไม่นานแล้วก็ย้ายออกไปอีก วันนี้จำนวนนักเรียนเริ่มลดลง ทั้งที่สมัยก่อนมีนักเรียนเกือบ 200 คน                     ระฆังเสียงสุดท้ายของครู คืออยากให้ภาครัฐช่วยหามาตรการแก้ปัญหาปัญหาขาดแคลนครู เพราะบางวิชาครูจำต้องนำนักเรียน ป.1 และ ป.6 มาเรียนรวมกัน โดยครูที่มีอยู่ต้องไปสอนในวิชาที่ตนไม่ถนัด ดังนั้นถ้าเริ่มต้นแก้ปัญหาดังกล่าว เชื่อว่าจะดึงความเชื่อของผู้ปกครองต่อการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียน และเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


วันนี้ ภาพที่เห็นคือบรรดาผู้ปกครองที่ทำอาชีพทำสวนทำไร่ มารับบุตรหลาน และครูเพียงไม่กี่คนที่ตั้งใจทำการเรียนการสอน รอส่งเด็กนักเรียนอยู่ที่หน้าประตู

ดูวัฒนธรรมอีสานตำนานหมอลำกลอน

ครูสร้างคน คนสร้างโลกออกอากาศวันที่ 4 พฤษภาคม 2556
ตอนที่ 096 เสียงสะท้อน 10 ประการ จัดสวัสดิการเพื่อครูไทย
ตามติดดูวัฒนธรรมอีสานตำนานหมอลำกลอน 
                 การประชุมสมัชชาครูภาคอีสาน จ.อุบลราชธานี ที่ สกสค. จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูในเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้เปิดเผยสวัสดิการครู 10 ด้าน ในที่ประชุมผู้แทนครูทั่วประเทศ ที่ได้ไปรับฟังมาจากการประชุมสมัชชา ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ อาทิ การจัดตั้งธนาคารครู  การจัดตั้งโรงพยาบาลครู การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชีวิตครู  จัดสวัสดิการเพื่อการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษามาเป็นแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคอีสาน” 

              วิถีชีวิตของชาวอีสานผูกพันกับกลอนลำและเสียงแคน โดยวัฒนธรรมดังกล่าวมีการสืบทอดต่อกันมาจากคนเฒ่าคนแก่ มาถึงคนรุ่นปัจจุบันยังคงมรการสืบทอดเจตนาของบรรพบุรุษเอาไว้อย่างเหนียวแน่นผ่านทาง ด.ญ.พัชราพร คงมาก หมอลำกลอนน้อย ที่รับการถ่ายทอดการร้องกลอนลำมาจากคุณยายสมปอง รวมทั้งคุณครูในโรงเรียนบ้านกุดชมภูที่ให้การสนับสนุนการขับร้องกลอนรำแก่เด็กๆ นักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้กลอนลำที่มีเนื้อหาไพเราะและเสียงแคนอยู่คู่กับวัฒนธรรมของชนชาวอีสานจวบจนปัจจุบัน
                       

                          หมอลำ และ หมอแคน ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากผู้เฒ่าสู่คนหนุ่มสาว


หรือบางทีจะเล่นแบบอารมณ์สุนทรีย์ก็ไม่ว่ากัน